Czym jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Pilotowanie pojazdów transportujących ładunki ponadgabarytowe jest obowiązkowe na terenie całej Europy. Tego typu eskortą zajmować może się jedynie pilot, posiadający specjalne uprawnienia. Jakie są jego główne zadania oraz obowiązki?

Zadania pilota w transporcie ponadgabarytowym

Do obowiązków pilota należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na czas przejazdu ładunków nienormatywnych. Niezbędne okazuje się również poinformowanie innych uczestników ruchu drogowego o zbliżającym się nietypowym transporcie. Pilot jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przewozu oraz zminimalizowanie wszelkich utrudnień, jakie mogą wystąpić w czasie np. transportu niskopodwoziowego. Co ważne, sprawuje on również nadzór nad pojazdem w trakcie postoju. Pilot uprawniony jest również do podjęcia decyzji o wstrzymaniu pilotowania w przypadku pojawienia się istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub jeśli zaistnieją inne, niebezpieczne zdarzenia.

Kiedy niezbędny jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Ustawa jasno określa, kiedy obecność pilota w transporcie niskopodwoziowym czy ponadnormatywnym jest konieczna. Obowiązek pilotażu przez jeden pojazd pojawia się w sytuacjach określonych następującymi parametrami:

  • długość pojazdu przekracza 23 metry;
  • szerokość pojazdu przekracza 3,2 metra;
  • wysokość pojazdu przekracza 4,5 metra;
  • masa całkowita pojazdu jest większa niż 60 ton.

Natomiast obecność dwóch aut pilotażowych w transporcie nienormatywnym jest konieczna, kiedy:

  • długość pojazdu jest większa niż 30 metrów;
  • szerokość pojazdu przekracza 3,6 metra;
  • wysokość pojazdu przekracza 4,7 metra;
  • masa całkowita pojazdu jest większa niż 80 ton. 

W takiej sytuacji  konieczna jest nieprzerwana komunikacja pomiędzy dwoma pilotami a kierowcą pojazdu.