Jak efektywnie przenieść cały zakład produkcyjny?

Przenoszenie zakładu produkcyjnego jest sporym i ryzykownym przedsięwzięciem. Proces produkcji musi zostać wstrzymany, przez co firma jest narażona na istotne obniżenie przychodu w najbliższym czasie. To, ile będą wynosiły straty, zależy m.in. od czasu przeprowadzki. Transport kontenerów i maszyn produkcyjnych to tylko wierzchołek góry lodowej. Zadanie relokacji zakładu warto zlecić profesjonalistom, którzy zadbają o odpowiednią organizację oraz szybki transport.

Relokacja zakładu produkcyjnego – najważniejsze kwestie

Proces przenoszenia zakładu produkcyjnego jest bardzo skomplikowany i niebezpieczny. Całe przedsięwzięcie należy dokładnie zaplanować. Warto wcześniej oszacować ryzyko, które może istotnie wpłynąć na realizację celów. Relokacja powinna być rozłożona na kilka etapów, które będą się zazębiały. Na początku należy zadbać o to, aby sprzęt oraz kontenery były odpowiednio przygotowane do transportu. Chodzi tu gównie o rozmontowanie i zabezpieczenie obiektów. Kolejnym etapem jest transport, podczas którego należy pamiętać o odpowiednim umocowaniu sprzętu, ponieważ luźne elementy mogą ulec uszkodzeniu. Ostatnim etapem jest montaż sprzętu w miejscu docelowym. Tutaj niezbędna będzie współpraca ze zleceniodawcą, który określa sposób, w jaki zainstalować maszyny w nowym miejscu.

Jak przygotować przestrzeń przed przeniesieniem zakładu?

Przed przystąpieniem do przenoszenia zakładu należy zadbać o przygotowanie nowego miejsca pracy. W tym celu należy wcześniej zaplanować rozmieszczenie urządzeń, nanosząc całość na plan budynku. Przygotowana dokumentacja powinna odwzorowywać skalę pomieszczeń oraz urządzeń. Pozwoli to zapobiec sytuacji, w której nowe miejsce pracy nie spełnia wymogów do przeniesienia i przywrócenia działania zakładu.